Kommunala och enskilda huvudmän

I Malmö kommun finns det i dag 25 fristående grund- och grundsärskolor. Dessutom går elever som är folkbokförda i Malmö på cirka 50 fristående skolor i andra kommuner.

Grundskoleförvaltningen har som myndighet två olika roller i förhållande till fristående skolor. Dels som hemkommun för elever som är folkbokförda i Malmö stad och går på fristående grundskolor i vår kommun och dels som jämbördig part där vi som olika huvudmän har samma ansvar enligt skollagen.

Senast ändrad: 2019-05-27 17:04