Kultur, estetik och skapande

Alla elever i förskoleklass och grundskola ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur. Kulturförvaltningen erbjuder alla kommunala och fristående skolor i Malmö stad aktiviteter och stöd inom kulturområdet.

Det kan röra sig om kulturförmedling, skolbio, kultur- och naturbussar och skapande skola.

Senast ändrad: 2019-04-01 15:35