Publicerad 2017-02-04 17:38

Senast uppdaterad 2017-02-04 17:38

Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2017

Tre skolelever

Foto: Colourbox

Den 1 januari 2017 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.

Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 43 760 kronor till 45 390 kronor i månaden per hushåll.

En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För det fjärde barnet betalar man ingen avgift.

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 362 kronor i månaden för det första barnet, 908 kronor i månaden för det andra barnet och 454 kronor i månaden för det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 908 kronor i månaden för det första barnet och 454 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet.

Ökningen blir som mest 98 kronor per månad för ett hushåll som kommer upp till inkomsttaket.

Läs mer: malmo.se/nymaxtaxa

Fakta

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket. Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade den 30 november 2016 att de nya avgifterna gäller i Malmö stad från 1 januari 2017.