Publicerad 2017-12-15 15:44

Senast uppdaterad 2017-12-18 08:35

Information om frånvaro i Frågor och svar

Tomt klassrum

Foto: Colourbox

Om en elev har omfattande frånvaro utan giltiga skäl har skolan en skyldighet att agera och ingripa. Den fristående skolan ska också anmäla betydande frånvaro till Malmö stad.

"Frågor och svar" finns information om hur fristående skolor ska göra vid frånvaro och vite. Där finns också blanketter för anmälan till Malmö stad.