Publicerad 2017-12-15 17:05

Senast uppdaterad 2017-12-18 08:35

Snart kan vi jämföra grundskolorna på malmo.se

För att förbättra servicen för besökarna på malmo.se tar Malmö stad nu fram en funktion för att jämföra alla grundskolor i Malmö på malmo.se. Målet är att jämför-funktionen ska bli klar till februari 2018.

I dag kan besökarna på malmo.se jämföra äldreboenden. Nu utökas servicen till flera områden, bland annat kommunala och fristående grundskolor.

Det här visas om varje skola

 • Beskrivning av skolan, besöksadress, telefonnummer, e-postadress till skolan
 • Bilder på skolans exteriör
 • Länk till skolans webbplats
 • Årskurser
 • Antal elever
 • Antal elever per lärare
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
 • Andel legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne

Elevernas resultat

Resultaten för fyra områden redovisas exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund.

 • Godkänt alla ämnen i årskurs 6 (%)
 • Godkänt alla ämnen i årskurs 9 (%)
 • Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
 • Behöriga till yrkesprogrammen årskurs 9 (%)

Fyra frågor från elevenkäterna

Vi presenterar fyra frågor från Skolinspektionens elevenkäter för årskurs 5 och 9 som även omfattar friskolorna.

 1. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer./ Skolarbetet får mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.
 2. Jag har studiero på lektionerna.
 3. Jag känner mig trygg i skolan.
 4. Jag är nöjd med min skola som helhet.

Fem frågor från föräldraenkäten

Vi presenterar fem frågor från Skolinspektionens föräldraenkät som även omfattar friskolorna.

 1. Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära.
 2. Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna.
 3. Mitt barn känner sig tryggt i skolan.
 4. I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande.
 5. Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet.