Publicerad 2018-03-23 13:35

Senast uppdaterad 2018-03-23 14:58

Ansök om tilläggsbelopp senast 20 april 2018

Elever och lärare i klassrum

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Nu är det dags att ansöka om tilläggsbelopp för läsåret 2018/2019. Ansök senast den 20 april maj 2018 för elever i årskurs 1–9. 

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 12 oktober 2018.

Ansök om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola senast den 20 april 2018.