Publicerad 2018-04-30 13:52

Senast uppdaterad 2018-05-03 15:09

Nya riktlinjer för skolskjuts och e-tjänst för ansökan

Från och med läsåret 2018/2019 gäller nya riktlinjer för skolskjuts i Malmö. En av nyheterna är att avstånden som ger rätt till skolskjuts har förändrats. Nytt är också att ansökan görs i en e-tjänst och att alla ansökningar och beslut från och med nu hanteras av den centrala skolplaceringsenheten i grundskoleförvaltningen.

E-tjänst för ansökan öppnar 3 maj

Den 3 maj öppnar e-tjänsten där vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts för sitt barn. Det gäller elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola på både kommunala och fristående skolor.

För att eleven ska få ett beslut om skolskjuts för läsåret 2018/2019 före skolstarten behöver ansökan vara registrerad senast den 17 maj. De vårdnadshavare som saknar bank-id kan använda blanketten på malmo.se/skolskjuts.

Elever i förskoleklass kan söka skolskjuts

Till följd av att förskoleklassen blir obligatorisk nästa läsår kommer även elever i förskoleklass att omfattas av rätten till skolskjuts, givet att villkoren uppfylls.

Nya avståndskrav

I november 2017 fattade grundskolnämnden beslut om att öka de avståndskrav som ger eleven rätt till skolskjuts. Efter förändringen är våra avståndskrav i paritet med det genomsnittliga i landets kommuner.

Grundskoleförvaltningens nya avståndskrav är:

Årskurs F–3: 2 km
Årskurs 4–6: 3 km
Årskurs 7–9: 4 km

Central hantering av skolsskjutsansökningar och beslut

Inför nästa läsår är det den centrala skolplaceringsenheten, inom myndighetsavdelningen i grundskoleförvaltnignen, som hanterar alla ansökningar och beslut om skolskjuts. Varje skola kommer vid terminsslut att få information om vilka elever hos dem som blivit beviljade skolskjuts.

Rektor väljer färdsätt och skolan beställer skolskjuts

Precis som tidigare är det rektor på varje skola som sedan väljer färdsätt för respektive elev, det vill säga om det är lämpligt för eleven att åka med kollektivtrafik, skolbuss, skoltaxi eller specialfordon.

Skolorna sköter även i fortsättningen beställningarna hos skolskjutsleverantörerna och informerar vårdnadshavare och elever om färdsätt och skolskjutstider.