Publicerad 2018-05-24 16:09

Senast uppdaterad 2018-06-05 17:50

Sommarlovsbiljett till skolungdomar

Foto på buss

Foto: © Malmö stad / Daniel Modig, Ikoncept AB

I sommar kan alla skolungdomar åka gratis med kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken skickar hem sommarlovsbiljetten till eleverna.

Regering och riksdag har beslutat att ett statligt stöd införs 2018–2020 för finansiering av avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet.

Alla elever som under våren 2018 går i årskurserna 6–9 i grundskolan och grundsärskolan, samt alla elever som går i årskurs 1 och 2 i gymnasie- och gymnasiesärskolan får en sommarlovsbiljett av Skånetrafiken senast den 11 juni.

Adressuppgifter från grundskoleförvaltningen

För att kunna skicka ut sommarlovsbiljetten har Skånetrafiken fått adressuppgifter till alla elever som har rätt till biljetten och som finns registrerade i Malmös elevsystem av grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Eftersom Malmö stad har ett skolpliktsansvar för alla grundskoleelever som är folkbokförda i Malmö, så har Skånetrafiken också fått uppgifter om de elever som går i fristående grundskola i kommunen eller grundskola i en annan kommun.

Om du har elever som inte fått biljetten den 11 juni, vänd dig till Skånetrafiken.

Kompletterande information kring hanteringen av sommarlovsbiljetten

  • Senast den 11 juni beräknas sommarlovsbiljetten ha kommit hem till alla elever. Elever som är berättigade till biljett, men som inte har fått någon ska kontakta Skånetrafikens kundtjänst. Finns eleven med i listan som Skånetrafiken fått av Malmö stad så spärrar Skånetrafiken elevens biljett och skickar ut en ny. Finns eleven inte med i Skånetrafikens lista ombeds eleven kontakta den skola hen gått på under vårterminen. Skolan avgör om eleven är berättigad till en sommarbiljett och skickar in en kompletteringsbeställning till: sommarlovsbiljettenkommun@skanetrafiken.se. Ange elevens namn, adress och kommun i mejlet.
  • Skånetrafiken uppmanar vårdnadshavare och elever över 16 år att registrera sitt kort på skanetrafiken.se/mittkonto för att kunna ta del av Skånetrafikens tappa bort-garanti. Då har eleven möjlighet att spärra sitt kort när som helst på dygnet och hämta ut ett nytt på Skånetrafikens kundcenter eller serviceombud.
  • En elev som missat att registrera sitt kort har möjlighet att ringa in till Skånetrafikens kundtjänst 0771-77 77 77 och uppge namn och adress så spärrar Skånetrafiken kortet och skickar hem ett nytt. Man kan även spärra sitt kort på något av Skånetrafikens fem kundcenter. Där kan man också få ett nytt över disk om man själv eller en förälder kan legitimera sig.
  • De elever som inte har kort beställda i sitt eget namn kan inte spärra kortet enligt ovan om de skulle bli av med det. När de kontaktar Skånetrafiken om förlorat kort skickar Skånetrafiken ett mejl till grundskoleförvaltningens centrala administration för Extens som verifierar till Skånetrafiken att eleven är berättigad till ett kort. Skånetrafiken som har kontakt med eleven utfärdar därefter nytt kort.