Publicerad 2018-12-14 14:07

Senast uppdaterad 2018-12-14 14:10

Ändrade rutiner vid övergång för elev

Tomt klassrum

Foto: Colourbox

När en elev byter mellan en kommunal och en fristående skola (och vice versa) måste information som har betydelse för elevens fortsatta skolgång föras över till den nya skolan.