Publicerad 2019-03-26 13:53

Senast uppdaterad 2020-04-01 10:08

Anmäl utredning om frånvaro till hemkommunen

Foto: © Sanna Dolck

Friståend skolor ska anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till hemkommunen.