Publicerad 2019-03-26 13:31

Senast uppdaterad 2019-03-27 13:28

Ansök om tilläggsbelopp senast 26 april 2019

Foto: © Sanna Dolck

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 26 april 2019

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbelopp lämnas även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.