Publicerad 2020-04-01 10:50

Senast uppdaterad 2020-04-01 10:50

Ansök om tilläggsbelopp senast 24 april 2020

Foto: © Sanna Dolck

Ansökan om tilläggsbelopp görs på en blankett som är gemensam för kommunala och fristående skolor. I blanketten framgår det tydligt vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Tilläggsbelopp lämnas även för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning eller som deltar i obligatoriskt anordnad lovskola.

Ansök senast 24 april 2020 för elever i årskurs 1–9

Ansökningar om tilläggsbelopp för elever i årskurs 1–9 ska vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 24 april 2019 för att bedömningar och beslut ska kunna göras innan läsåret 2020/2021 börjar. Om ansökan inkommer efter den 24 april 2020, eller om den inkommer i tid men inte är komplett kan det inte garanteras att beslut hinner fattas innan läsåret 2020/2021 börjar.

Ansök senast 9 oktober 2020 för elever i förskoleklass

För elever i förskoleklass ska ansökningarna vara grundskoleförvaltningen tillhanda senast den 9 oktober 2020. Detta då skolan ska ha möjlighet att skapa sig en bild av elevens stödbehov och vid behov upprätta de dokument som krävs för ansökan.

Ansök senast 24 april 2020 för obligatoriskt anordnad
lovskola

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola görs på en särskild blankett. I blanketten framgår vilka uppgifter och vilka underlag som måste finnas med i ansökan om tilläggsbelopp.