Skolskjuts

Skolplaceringsenheten, inom grundskoleförvaltningen i Malmö stad, hanterar alla ansökningar och beslut om rätten till skolskjuts. Skolans rektor väljer sedan färdsätt för eleven och beställer även skolskjutsen hos leverantören.

Information till elever och vårdnadshavare och länk till e-tjänst och blankett finns på malmo.se/skolskjuts

  • Ansökningar som gäller läsåret 2018/2019 tas emot och handläggs löpande
  • Inför läsåret 2019/2020 öppnar ansökningsperioden för skolskjuts den 2 april. För att garanterat få besked om skolskjuts inför hösten ska ansökan göras senast den 23 april.

Kriterier för skolskjuts

Eleven kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Avstånd för skolskjuts

Eleven kan få skolskjuts om avståndet till skolskjutsskolan är längre än:

  • 2 km för elever i förskoleklass–årkurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4–6
  • 4 km för elever i årskurs 7–9

Riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad, gäller från och med läsåret 2018/2019 (pdf, 812.3 kB) (Uppdaterade 2018-04-25)

 

Blankett

Hämta blanketten "Ansökan om skolskjuts läsåret 2018/2019" på malmo.se/sjalvservice.

Senast ändrad: 2019-08-06 13:49