Publicerad 30 juli 2020

30 juli 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Merkostnader för privata utförare inom vård och omsorg till följd av coronapandemin

Regeringen har aviserat totalt 5 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och regioner under 2020 för att kompensera för merkostnader inom vård och omsorg till följd av covid-19.

Stödet riktar sig till hälso- och sjukvården samt till verksamheter inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari till 30 november 2020.

Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är dock endast kommuner och regioner som kan ansöka om statsbidraget

Detta räknas som merkostnad

Som statsbidragsberättigade merkostnader räknas bland annat

  • provtagning av personal
  • smittskyddsåtgärder
  • personlig skyddsutrustning.

Mer om vilka kostnader som omfattas framgår av förordningen om statsbidraget samt av socialstyrelsens riktlinjer.

Förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner

Socialstyrelsen – Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19

Hur ansökan går till för privata utförare

Malmö stad för samtal med Kommunförbundet Skåne kring hur privata utförare ska gå till väga för att få del av statsbidraget. Är du en privat utförare med frågor kring ansökan av statsbidraget kopplat till pandemihanteringen samt har ramavtal med Kommunförbundet Skåne så ber vi er ta kontakt direkt med Kommunförbundet Skåne.