Publicerad 30 september 2020

30 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Öppna en uteservering

Om du är café- eller restauranginnehavare och vill ansöka om att öppna en uteservering bör du se till att kommunens riktlinjer uppfylls. Till exempel ska uteserveringen samsas med krav som god framkomlighet för trafikanter. Uteserveringen ska dessutom utformas så att den passar in i stadsmiljön och i vissa fall krävs bygglov.

Kontakta Malmö stad på telefon 040–34 10 00 eller e-post malmostad@malmo.se för att se om platsen är lämplig för uteservering innan du skickar din tillståndsansökan till Polismyndigheten.

Läs mer om ansökan för polistillstånd och om ansökningsavgifter för att få använda kommunens offentliga platser.

Är du osäker på om det krävs polistillstånd för just din uteservering? Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer 114 14.

Du behöver bygglov för att

 • bygga ett tak eller glasa in en del av uteserveringen under ett tak
 • skärma av uteserveringen med plank
 • bygga ett trädäck till uteserveringen.

Riktlinjer för uteservering

Nedan följer de övergripande riktlinjerna för att du ska få sätta upp en uteservering.

Placering och storlek

 • en fri gångyta (generellt två meter bred) utan hinder ska finnas utanför uteserveringen
 • uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till caféet eller restaurangen
 • uteserveringen får inte placeras framför någon annans entré.

Inramning, utformning och färgsättning

 • staket, urnor och i vissa fall bänkar får användas som inramning av uteserveringen
 • inramningen ska vara genomsiktlig och lätt att flytta
 • uteserveringen ska uppfattas som öppen, luftig och flexibel och ska inte övermöbleras
 • inramning och möblemang ska ha neutrala färger och smälta in i stadsmiljön – låt filtar och andra detaljer stå för det färgstarka.

Möbler, bardiskar, markiser och uppvärmning

 • möbler ska placeras direkt på marken, vara anpassade för att stå utomhus, vara lätta att flytta och kunna användas av alla
 • undvik vita plastmöbler
 • bardiskar får ha en maxhöjd på 1,10 meter och en del av disken bör ha en maxhöjd på 0,90 meter för att göra den tillgänglig för alla
 • markiser och värmare som ska väggmonteras kan kräva bygglov
 • det ska finnas en fri höjd under markiser på 2,30 meter
 • värmare ska placeras så att markiser och parasoller kan fällas ihop och får inte sticka utanför uteserveringens yta.

Läs mer i Riktlinjer för uteserveringar i Malmö (pdf, 4 MB)

Uteserveringssäsonger och avgifter

Vår- och sommarsäsongen för uteserveringar varar från den 1 mars till den 31 oktober.

Höst- och vintersäsongen varar från den 1 november till den 28 februari.

Avgiften du ska betala beror på säsong samt uteserveringens läge. Se Karta som illustrerar A-, B- och C-läge för uteserveringsplatserna (pdf, 187 kB).

Tabell över avgifter för uteservering beroende på läge och säsong.

Avgift – uteservering

Avgift per kvm/säsong

Miniavgift per säsong

A-läge, sommar

710 kr

2 200 kr

A-läge, vinter

335 kr

2 200 kr
B-läge, sommar

505 kr

2 200 kr

B-läge, vinter

255 kr

2 200 kr
C-läge, sommar

305 kr

2 200 kr

C-läge, vinter

155 kr

2 200 kr