Livsmedelsverksamheter måste vara registrerade hos miljöförvaltningen. Du som företagare ansvarar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.