Uppdaterad 23 februari 2021

23 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Servering av mat och dryck med anledning av coronaviruset och covid-19

Många restauranger och kök har frågor kopplat till coronaviruset och covid-19 just nu. Här finns svar både för dig som har livsmedelsverksamhet och för dig som är konsument och besökare på restaurang och café.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-02-23 07:32

Nya regler från den 24 december

Folkhälsomyndigheten har gått ut ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa. Riktlinjen för restauranger att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel har skärpts och innebär att antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra personer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Regler för servering av mat och dryck

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller nya regler för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Från och med den 1 juli gäller även ny lag (2020:526).

För att en verksamhet ska få ha fortsatt öppet gäller det att följa lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det allra viktigaste är att känna till att ni som företag - restauranger, caféer, uteserveringar, konditorier och pubar - har ansvar att se till att det inte blir trängsel i era lokaler eller på er servering. Ni ska också se till att det inte uppstår trängsel i köer innanför eller utanför dörren till ert matställe.

Från och med den 7 juli ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, istället för en armslängds avstånd som tidigare var rekommendationen. Mat och dryck får endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

För Malmöbor som besöker restauranger, barer eller caféer är det nu viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel. Om det är fullt i en restaurang är det bättre att du kommer tillbaka vid en annan tidpunkt, eller väljer ett annat ställe.

Kontroller av restauranger

I samband med ordinarie livsmedelstillsyn informerar och för livsmedelsinspektörerna sedan i mitten av april dialog med livsmedelsföretag om hur de nya reglerna från Folkhälsomyndigheten efterlevs och följs. Livsmedelskontrollen ger också råd och delar ut vägledande informationsmaterial.

Malmö stads miljöförvaltning utför kontroller med anledning av covid-19 sedan den 17 april. Miljöförvaltningens tillsynsavdelningar utreder även klagomål från allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i Malmö för att kontrollera att reglerna följs. Inspektörerna informerar och för dialog och följer upp med en ny kontroll om det behövs.

Följer inte restaurangerna och caféerna Folkhälsomyndighetens föreskrift, gör miljöförvaltningen uppföljande kontroller och kan, om inte åtgärder gjorts vid anmärkning, besluta att stänga matstället. Miljöförvaltningen gör kontroller på restauranger i Malmö på olika tider på dygnet.

Ny lag från och med den 1 juli

I juni togs beslut om en ny lag som börjar gälla från den 1 juli 2020: lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den innehåller bland annat att kommunens miljöförvaltning kan vitesförelägga och stänga serveringsställen direkt om inte åtgärder mot trängsel görs. Lagen ska gälla året ut.

Tidigare var det Smittskydd Skåne och smittskyddsläkaren som tog beslut om stängning. Nu får miljöförvaltningen ansvaret att kunna stänga verksamheter som fått anmärkningar och inte vidtagit de åtgärder som behövs. Även fortsättningsvis är miljöförvaltningen i kontakt med Smittskydd Skåne.

Nya föreskrifter från och med den 7 juli

Den 2 juli 2020 tog Folkhälsomyndigheten fram en ny föreskrift med allmänna råd (HSLF-FS 2020:37). Ett förtydligande i föreskrifterna är att besökare bör hålla minst en meters avstånd till andra sällskap istället för en armlängds avstånd som tidigare var rekommendationen. De nya föreskrifterna träder i kraft den 7 juli.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen

Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för att rädda liv, men också verksamheter. Genom att följa Folkhälsomyndighetens råd kan vi undvika smittspridning och samtidigt se till att restauranger och caféer i Malmö kan fortsätta att ha öppet, något som ligger i allas intresse. Så ta hand om varandra – och Malmös matserveringar.

Frågor och svar