Toftanäs Norra

Verksamhetsområde vid Toftanäsvägen. Området är avsett
för industri och kontor.  

Verksamhetsområde Toftanäs norra

Markägare:
Planläge:
Ändamål:

Malmö stad
Fastställd
Industri och kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

BEMT Tryckluft AB
Consilium Säkerhet Syd
Dagon
Damstahl
Data & Tekniksystem
Entreprenad & Förvaltning
Flyttmäster i Malmö AB
Formidabel
Gardcon AB
Golvbolaget AB
Infako
Jan Wigren Entreprenad AB
Jönssons Yrkesbutik AB
Lyft- och byggmaskiner
NEA, Närkes Elektriska AB
Nyblomgruppen
Peab
Polismyndigheten
Pordrän
Posten
Sjöholms Bröd AB
Spacio System AB
Tojos Plast
Tonis Bil

Senast ändrad: 2020-03-30 10:32