Toftanäs Södra

Verksamhetsområde vid Toftanäsvägen och strax norr om Sallerupsvägen.

Markägare:
Planläge:
Ändamål:

Malmö stad
Fastställd
Handel, industri, kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

Bygg-Fast Utveckling
EET Teknik AB
Gardcon
HGL Fastighets AB
ICA Maxi
NCC
SIMAB Sotarna i Malmö AB

Senast ändrad: 2019-03-26 12:12