Glostorp

Planerat verksamhetsområde om ca 400.000 m² tomtyta. Inom området skall bl a inrymmas en tågserviceanläggning med verkstad, tågtvätt och uppställningsspår.

Viktiga aktiviteter 2009:
Fortsatt planarbete, arkeologisk slutundersökning, förhandling med Banverket avseende stängning av korsningar på Trelleborgsbanan och
förprojektering.

Svågertorps industriområde

Senast ändrad: 2019-03-26 12:12