Publicerad 31 juli 2020

31 juli 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lagar kring egenkontroll

Miljöbalken & Förordning (1998:901)

Egenkontrollen finns reglerad i kapitel 26, paragraf 19 i miljöbalken. I förordningen (1998:901) om verk­samhetsutövarens egenkontroll finns ytterligare bestämmelser som gäller för dem som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt kapitel 9 och 11-14 miljöbalken.

Miljöbalken 1998:808

För vissa verksamheter finns ytterligare bestämmelser i andra lagar om särskild egenkontroll. Det gäller till exempel krav på den egna kontrollen enligt livsmedelslagen för livsmedelsverksamheter.

Arbetsmiljölagstiftningen

Enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller krav på systematiskt arbetsmiljöarbete som granskas av statliga Arbetsmiljöverket, det vill säga inte av kommun eller länsstyrelsen.

Räddningstjänstlagen

Kraven i räddningstjänstlagen för förebyggande brandskyddsarbete är också en form av egenkontroll. Närmare anvisningar finns i Räddningsverkets Allmänna råd 2001:2 Systematiskt brandskyddsarbete. Räddningsverkets Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete