Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fartygsinspektion

För att få ett utfärdat fartygscertifikat (Ship Sanitation Certificate B25155) behöver fartyget lämna uppgifter till miljöförvaltningen innan det kommer till Malmö hamn.

Malmö hamn är utsedd till karantänshamn enligt International Health Regulations. Det innebär att Malmö stad ska inspektera transportmedel, utföra tillsynsprojekt och säkerställa att det inte föreligger risk för resenärers hälsa på fartyg och vid disponering av hamntjänster.

Vi ansvarar för åtgärder till skydd för människors hälsa när det gäller transportmedel, bagage, annat gods samt djur. Kommunen ska ha beredskap för att tillhandahålla personal och utrustning som hamnar och flygplatser behöver för kontroll.

IHR är ett juridiskt ramverk inom WHO:s medlemsländer med syfte att skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsorisker. Ramverket gäller alla händelser som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa. Det gäller både biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen oavsett om dessa sprids avsiktligt eller inte.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för undersökning och åtgärder. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.

Malmö stads taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.