Använda offentlig plats?

Du kan hyra mark av kommunen, för detta krävs i allmänhet polisens tillstånd för byggbelamring, containrar, evenemang, reklam och skyltar, torgförsäljning, uteserveringar mm.