Publicerad 30 september 2020

30 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Arrangera evenemang på offentlig plats

Om du som privat aktör eller förening vill arrangera evenemang på stadens torg, gator eller i parker kan du få steg-för-steg-vägledning från Evenemangslotsen.

Steg 1 – Hitta plats

När du hittat en plats där du vill arrangera ditt evenemang är det först och främst viktigt att reda ut vem som äger marken. Kontakta Evenemangslotsen om du är osäker samt för frågor om lämplighet och eventuell avgift för platsen.

För evenemang på Malmö stads mark betalar du markupplåtelseavgift.

Regler för platser som ägs av Malmö stad

Ett evenemang tillåts en gång per kvartal för en arrangör i de centrala delarna. På övriga platser tillåts ett evenemang en gång per månad för en arrangör.

Exempel på populära platser är Stortorget, Gustav Adolfs torg, Triangeln, Tallriken i Pildammsparken och Ribersborgsstranden. Kräver evenemanget motorfordon, hänvisar vi i första hand till Stortorget eller Drottningtorget.

Platsavgifter för evenemang

Upplåtelseavgiften för att använda platserna ovan styrs av evenemangets innehåll och utbredning. I övrigt kostar samtliga platser 10 kronor per kvadratmeter och dag.

Plats

Maxavgift/dag

Minsta avgift/dag

Handikappbadet Ribersborg

130 000 kr

2 200 kr

Mölleplatsen, Slottsparken

60 000 kr

2 200 kr

Tallriken, Pildammsparken

60 000 kr

2 200 kr

Lördagsplan, Kungsparken

16 000 kr

2 200 kr

Stortorget

16 000 kr

2 200 kr

Bulltofta Cirkusplats

3 000 kr

2 200 kr

Kungalunden, Gustav Adolfs torg

5 000 kr

2 200 kr

Evenemang på privat mark

Om du vill arrangera evenemang på privat mark är det viktigt att få ett godkännande av markägaren att arrangera ett evenemang på platsen innan du söker tillstånd hos Polisen eller andra myndigheter.

Steg 2 – Ansök hos Polisen

Polisen bedömer din ansökan utifrån säkerhet, ordning och trafik. De skickar också en remissförfrågan till Malmö stad och Räddningstjänsten Syd som får svara på förfrågan och ange de villkor som gäller för platsen i fråga.

Malmö stads allmänna villkor för markupplåtelse (pdf, 257.8 kB)

Räddningstjänstens rekommendationer för tillfälliga utomhusevenemang

Steg 3 – Ansök om övriga tillstånd

Beroende på vilket innehåll du vill ha på ditt evenemang kan det krävas ytterligare tillstånd, anmälningar eller ansökningar.

Några exempel är

Tänk på att du som arrangör också ansvarar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte riskerar att skada besökares hörsel.

Steg 4 – Syning och besiktning av platsen

Innan du börjar etablera ditt evenemang är det viktigt att genomföra en syning av platsen. Detta görs för att konstatera vilket skick platsen befinner sig i innan marken tas i bruk av arrangören.

Efter evenemanget genomförs en besiktning med protokollet från den tidigare synen som underlag. Har det uppstått skador på platsen kommer du som arrangör att bli ersättningsskyldig.

Kontakta din handläggare på fastighets- och gatukontorets upplåtelse-enhet för att få reda på vilken kontaktperson som är aktuell i ditt fall.

Steg 5 – Marknadsför ditt evenemang

Exempel på populära platser som kan användas för marknadsföring i Malmö är Stortorget, Gustav Adolfs torg och Triangeln.

Platsavgifter för marknadsföring

Yta (kvm)

Upplåtelseavgift

0-20 kvm

3 000 kr/plats/dag

20-50 kvm

6 000 kr/plats/dag

50-100 kvm

9 000 kr/plats/dag

> 100 kvm

100 kr/kvm/dag

Relaterat innehåll