Publicerad 2019-02-13 15:47

Senast uppdaterad 2019-02-13 15:54

Malmöfestivalen fortsätter att satsa på säkerheten

Malmöfestivalen

Malmöfestivalen 2018. Foto: Pierre Ekman

2018 gjorde Malmöfestivalen en särskild satsning på säkerheten tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten Syd. I år är ambitionen att fortsätta det arbetet för att skapa en festival där så många som möjligt känner sig välkomna och trygga.

Malmöfestivalen har under lång tid jobbat med att bygga upp en infrastruktur och organisation kring säkerhet och trygghet. Både inför och under festivalen sker ett tätt samarbete med aktörer som Polisen, Räddningstjänsten Syd och Socialarbetare för ungdomar. Målet är att bygga bort osäkra miljöer och att ha en beredskap för att hantera både mindre och större händelser under festivalen.

Att skapa en känsla av trygghet på festivalen där besökarna kan känna sig både avslappnade och säkra är viktigt. Exempel på sådana insatser är de publikvärdar som finns längst fram vid de stora scenerna för att hjälpa publiken om de blir törstiga eller om det blir för trångt. Under flera år har det även byggts podier i publikhavet på Stortorget där säkerhetspersonal finns på plats.

Inför Malmöfestivalen 2018 gjordes en extra satsning på säkerheten. Bland annat utökades antalet övervakningskameror, från 4 stycken till 15 stycken.

- Kamerorna används av Polisen för att ha en överblick över festivalområdet och upptäcka ordningsstörningar. Sedan hade vi ett fortsatt fokus på att jobba för att minska sexualbrott på festivalen och att säkra arrangemangsplatsen mot fordonsattacker, säger Pontus Friberg, som tillsammans med Lotta Ström och David Östberg är projektledare på Malmöfestivalen.

Pontus Friberg menar att fler kameror ger en bättre överblick och gör det lättare för både Polisen och Malmöfestivalen att omfördela personal till de områden där det behövs för stunden. Festivalen jobbar mycket med att ha många rörliga resurser, som värdar, ordningsvakter och sjukvårdspersonal, och flytta runt dem efter behov.

Resultatet efter förra årets festival var färre fall av misshandel och att antalet anmälda sexuella trakasserier sjönk drastiskt, från 29 stycken 2017 till 8 stycken 2018. Men Pontus Friberg vill inte säga att denna minskning enbart beror på det ökade antalet kameror och säkerhetsinsatser.

- Det är givetvis svårt att dra några slutsatser efter ett år men den ökade kamerabevakningen kan säkert ha viss avskräckande effekt. Kamerabevakningen är dessutom ett viktigt verktyg för Polisen för att kunna identifiera och gripa eventuella gärningspersoner i samband med brott på festivalen.

- Den viktigaste faktorn bakom att antalet anmälningar om sexualbrott minskat tror jag beror på att vi tillsammans med alla andra som jobbar med festivalen jobbar aktivt med att prata om problemet. Att vi utbildar personalen i vad ett sexualbrott är och att vi är tydliga med att allt ska anmälas både internt och ut mot våra besökare.

Planeringen kring säkerheten på årets festival har redan börjat. Tanken är att fortsätta på arbetet från 2018 och utveckla det.

- Vi har en ambition om att utöka antalet kameror med några platser till där vi inte har kameror i dag. Sedan kommer vi att jobba vidare med att säkra området mot fordonsattacker samtidigt som det ska fungera för de som jobbar och bor inom festivalområdet.

Vad är en bra festival för dig, rent säkerhetsmässigt?

- En festival där alla, besökare såväl som de som jobbar, kan känna sig välkomna och trygga.