Publicerad 2019-05-27 11:34

Senast uppdaterad 2019-07-26 09:21

Malmö Museer har satts i rörelse

Interaktiv klättervägg som fungerar som ett spel.

Interaktiv klättervägg som fungerar som ett spel. Foto: Marcus Markusson.

Klara färdiga gå är namnet på en utställning fylld med spännande aktiviteter och fysiska utmaningar för både kropp och knopp. Syftet är att ge människor ett bra liv! Den 18 maj öppnade dörrarna och Samuel Thelin, museiintendent på Malmö Museer, delar sina tankar inför premiären.

Hej Samuel! Berätta om utställningen.

Det är en sommarutställning som ska möta lediga barnfamiljer och uppmuntra till rörelse och fysisk aktivitet. I en lokal som för tankarna till en gymnastiksal finns aktiva stationer sida vid sida om föremål och fotografier från Idrottsmuseets samlingar i Malmö. Även hjärnan tränas genom kluriga experiment där man kan utmana sig själv och sina vänner. Ett tillfälle att klättra, hoppa och mötas, samtidigt som man får ta del av Malmös idrottshistoria.

Vad är dina tankar inför öppnandet?

Att det är en positiv utställning som behövs idag. Studier visar att dagens unga rör sig för lite. Regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt på både kondition, intelligens och humör. Vi har inspirerats av boken Hjärnstark, där överläkare Anders Hansen beskriver träningens positiva inverkan mot stress, men också diagnoser som ADHD och demens.

Vad händer just nu?

Den nya utställningen är placerad i den gamla Fornsalen på Malmöhus och i helgen var det vernissage. Extra kul är att det finns en stor interaktiv klättervägg som blir en synlig attraktion i utställningen. Den är uppbyggd som ett spel, där man inte bara klättrar utan också måste akta sig för flygande kometer och fånga busiga robotar. Här kan barn och vuxna testa vad kroppen klarar av.

Vad är det bästa med utställningen?

Malmö Museer har ett brett uppdrag. Våra utställningar rör allt från akvarier till historia och yttrandefrihetsfrågor. Då känns det positivt att vi även kan göra en lekfull utställning som är inspirerande och rolig för barn. Det handlar om att lära för livet.

Klara färdiga gå håller öppet från 18 maj till 29 september. Därefter lever utställningen vidare på Teknisk och sjöfartens hus som just nu är stängt för ombyggnad.

 

Mer om Malmö Museer