Publicerad 2019-06-11 08:15

Senast uppdaterad 2019-06-11 08:45

Malmö – en fristad för konstnärlig yttrandefrihet

När kulturarbetare, skribenter och journalister runt om i världen behöver skydd för sin egen säkerhet behövs även en säker plats för konstnärlig yttrandefrihet. Därför skapar Malmö stadsarkiv nu en arkiv- och biblioteksfunktion som gör information om konstnärlig yttrandefrihet tillgänglig för forskning och allmänhet.

Emelie Wieslander, projektledare på Malmö stadsarkiv, är en av de som varit med hela resan från idé till verklighet. Ett långsiktigt arbete som fortsätter bedrivas i nära samarbete med internationella organisationer och svenska Kungliga biblioteket.

Hej Emelie! Varför finns arkivet?

Fram till nu har det saknats en internationell arkivverksamhet med specialinriktning konstnärlig yttrandefrihet. Den nya enheten för dokumentation och yttrandefrihet utgår i grunden egentligen från alla arkivs heligaste kärnuppdrag – att samla in relevant information om nutiden. Och nutiden präglas internationellt sett tyvärr av desinformation och brist på konstnärlig yttrandefrihet. Fakta ifrågasätts och kulturarbetare, skribenter och journalister hotas på grund av sitt yrkesutövande. Internationella människorättsorganisationer hotas på grund av information de sitter på. Här kan Malmös stadsarkiv göra skillnad genom att erbjuda en säker arkivfunktion åt de organisationer som arbetar för att hjälpa hotade kulturarbetare och skribenter.

Varför blir man hotad?

När ett samhälle går mot striktare kontroll är det ofta kulturarbetare, journalister och skribenter som drabbas först. De ifrågasätter och har tankar kring hur samhället skulle kunna vara. Vågar trotsa den nationella agendan eller utmana religiösa normer. Tyvärr ser vi en dyster trend i omvärlden, även här i Europa. Extra svårt är det för kvinnliga kulturarbetare.

Varför ligger arkivet och yttrandefrihetsbiblioteket just i Malmö?

Malmö är drivande inom sfären yttrandefrihet, konstnärlig frihet och mänskliga rättigheter. Vi har stått värd för Safe Havens-konferenser, Stadsbiblioteket har haft uppmärksammade arrangemang kring hotade författare och vi är del av organisationen ICORN som samordnar fristadsverksamhet. Att försvara yttrandefriheten finns i stadens DNA.

Vad är aktuellt just nu?

Vi arbetar i tre spår. Först och främst bygger vi upp ettsäkert arkiv där internationella organisationer som arbetar för att hjälpa hotade kulturarbetare kan bevara sin information, oavsett om den är publik eller icke-publik. Det kommer att bli detinternationella arkiv i världen som sitter på största samlade dokumentbasen inom konstnärlig yttrandefrihet.

Spår två är att inrätta ett yttrandefrihetsbibliotek, en avdelning med hotad litteratur i forsknings- och folkbildningssyfte. Detta sker i samarbete med Kungliga biblioteket, svenska och internationella PEN och biblioteken i Malmö. Konsekvensen av spår ett och två är att vi skapar en arena för forskning, arrangemang och samarbeten. Malmö ska vara staden man tänker på när man talar om konstnärlig frihet. Den samlade verksamheten byggs upp av Malmö stadsarkiv men i nära samarbete med Rörelsernas museum.

Vad händer i juli?

Projektfasen övergår i en formell verksamhet. Det innebär att vi blir en permanent och långsiktig organisation, vilket är avgörande när man tar emot hotad information. Vi har en förmåga att ta friheten för given, samtidigt som det pågår en oroande utveckling i vår omgivning. Då är det viktigt att komma ihåg att städer har en stor möjlighet att sätta handling bakom ord. Här i Malmö kan vi dra nytta av befintliga arkivstrukturer och stärka yttrandefriheten genom att skapa en fristad för allas berättelser. Därmed blir Malmö en plats därr den konstnärliga yttrandefriheten kan samla ny kraft inför framtiden.