Rörelsernas museum – viktiga berättelser i ljud och bild

Varje enskild person har rätt till sin egen historia. Det är idén bakom Rörelsernas museum, Sveriges första nationella museum för demokrati och migration. Fredrik Elg, enhetschef för verksamheten, delar sina visioner.

Hej Fredrik. Varför ligger museet just i Malmö?

Malmö har ett unikt läge som porten till Europa, och är också känd som hoppets hamn för mångasom har flytt krig och förföljelse. Därtill har Malmö en stark tradition av självorganiserad demokratisk verksamhet och ett rikt oberoende kulturliv. Det är en glokal stad med förståelse för migrationens påverkan på samhälletoch kulturlivet.

Hur startade projektet?

Projektet genomförs på uppdrag av kommunen och staten. Malmö stadlämnade över en förstudie till Kulturdepartementet 2017, som resulterade i att regeringen gav pengar till en försöksverksamhet. Förstudien är omfattande och bygger på över 600 röster från civilsamhällets organisationer, aktivister, kulturarbetare, forskare och museiexperter runtom i Sverige och internationellt. Under uppstartsperioden utvecklar vi verksamheten tillsammans med våra många olika intressenter i en tillfällig workshop-lokal på Bergsgatan 20.

Vad är mest aktuellt just nu?

Museet är inte artefaktbaserat utan bygger på muntliga berättelser i ljud och bild. Vår utmaning är att få grupper som inte har förtroende för samhället att berätta sina historier. Därför byggs gemensamt ett etiskt ramverk för hur vi avtalar med personer kring hur deras röster används. Ett museum definieras ofta utifrån dess arkiv och samlingar. Detta är museets själ och ligger till grund för forskning, programverksamhet och utställningar. När det gäller Rörelsernas museum kan man säga att det dessutom kan definieras utifrån sina omfattande lokala, nationella och internationella nätverk av intressenter.

Vad präglar verksamheten 2019?

Vi står på tröskeln till att bli en mer handfast offentlig verksamhet. redo att möta människor. Nästa steg är att skala upp till ett fullvärdigt museum med tydlig profil. Här tror jag det är viktigt med låga trösklar, brett ägarskap och att den permanenta lokalen inte blir för ”pampig”. En ny webbplats är på gång – det blir en viktig kanal för att sprida kunskap om denna nya stjärna i svenskt kulturliv.

Senast ändrad: 2019-06-25 13:11