Publicerad 2019-09-03 13:39

Senast uppdaterad 2019-09-03 13:56

Konferens om etik på Rörelsernas museum

Rörelsernas museum. Fotograf: Fredrik Elg

Den 29 augusti arrangerade Rörelsernas museum sin första konferens om etik i muntlig historia och personliga berättelser i museets Arbetsrum på Bergsgatan 20. Konferensen lockade både publik och paneldeltagare från Umeå, Östersund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Kanada och Norge. Konferensen markerade startskottet för museets framtida utvecklingsarbete.

Den 29 augusti höll Rörelsernas museum sin första konferens på temat etik i muntlig historia och personliga berättelser. Huvudtalare på konferensen var Steven High från Concordia universitet i Kanada. Hans arbete med att utveckla grunderna för etiska ramar i samband med insamling av muntliga historier har varit betydelsefull för hur och varför Rörelsernas museum bör utveckla etiken kring insamlingen av berättelser. Han är bland annat grundare för Centret för muntlig historia och digital storytellning i Montreal.

– Jag tror att det är ett museum i världsklass som håller på att utvecklas i Malmö. Vi lever i en era där folk förväntar sig att kulturarv är interaktiva, levande och samproducerade, berättade Steven High och citerade historikerna Kay Schaffer och Sidonie Smith; alla berättelser uppstår bland komplexa och ojämlika maktförhållanden som generar särskilda frågor om produktion kring vilka som berättar och vilka som inte gör det. Vem är mottagaren och under vilka omständigheter berättas de.

Steven Highs samtal följdes av två panelsamtal där han själv deltog tillsammans med Temi Odumosu från Malmö universitet, Armando Perla från Rörelsernas museum, Kathrin Pabst från Vest-Agder museet, Jerker Bexelius från det Sydsamiska kulturcentret Gaaltije och Maria Dexborg från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa. De cirka 100 konferensdeltagarna fick ta del av hur man kan arbeta med etik i insamlandet av berättelser, frågor hur etiska riktlinjer kan utvecklas och varför de behövs.

– Under förstudiearbetet blev det synligt att vi behöver bredda förståelsen av kulturarv och synliggöra berättelserna bakom demokrati och migration. Etiska riktlinjer och muntlig historia är ett område vi kommer jobba med under hösten och våren 2020, säger Roxana Ortiz som är enhetschef för Rörelsernas museum tillsammans med Fredrik Elg. Vi har haft många intensiva veckor då vi har jobbat med att färdigställa lokalen och sammanställa konferensen. Vi är väldigt glada över att vi lyckas skapa ett rum där det är låga trösklar, färgglädje, en känsla av ett vardagsrum och inte minst flexibelt.

Fakta

Rörelsernas museum är ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö som utvecklas av kulturdepartementet och Malmö stad. Under 2017 gjordes förstudien Rörelsernas museum – ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum som visade att det finns ett behov av att synliggöra flera olika kulturarv, rättighetskamper och berättelser om demokrati och migration. Insamlingen av berättelserna kommer att göras genom muntlig historia för att bygga upp en bred bas av berättelser om demokrati och migration.

 

Det fullskaliga museet förväntas öppna under 2024 i Malmö. De kommande fem åren kommer museet att utveckla både innehåll och form för det fullskaliga museet. Arbetet kommer pågå i Arbetsrummet på Bergsgatan 20.