Fältbiologernas tips

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Mötesplats Naturen var ett statsfinanseierat projekt som drevs av medlemmar i föreningen Fältbiologerna. Sju platser i och runt Malmö av olika naturtyper finns beskrivna med praktisk och teoretisk undervisning i skriften "Mötesplats Naturen" som passar till varje plats.

Mötesplats Naturen var ett projekt som vände sig till årskurs fyra och fem från olika skolor i Malmö. Klasserna fick möjlighet att tillsammans med fältbiologerna lära känna sin närmiljö och få en positiv upplevelse av naturen. Här är 4 exempel på konkreta tips på utflyktsmål och praktiska övningar är ämnesknutna och hela foldern.

Senast ändrad: 2019-06-07 12:19