Besöksmål för förskolebussar

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Besöksmål för förskolebussar är platser i och kring Malmö som är intressanta och möjliga för förskolebussarna att besöka under en arbetsdag.

Förskolebussarna har möjlighet att planera var de ska åka och vilket innehåll som de ska arbeta med på olika platser i och kring Malmö. För att en plats ska vara lämplig för förskolebussarna måste det vara lätt att komma till och parkera bussen under några timmar och vara intressant ur ett pedagogiskt perspektiv för förskolan.  

Denna information är främst avsedd för personal på förskolebussarna i Malmö, men informationen kan givetvis vara användbar även för andra grupper. Det finns ingen information om eventuella säkerhetsrisker. Ni som åker till de här platserna måste själva bedöma säkerheten.
 
Informationen är tänkt att komplettera övrig information som finns på Pedagogiska kartor.

Senast ändrad: 2018-06-19 11:04