Naturområden i Malmö

Huvudbild Naturområden

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Att använda utomhuspedagogik i undervisningen ger nya infallsvinklar och nya möjligheter för skolorna. Man kan t.ex. gå ut och jobba med bild, teknik, historia, matematik, svenska och biologi.

Malmös naturområden ger stora möjligheter för Malmös skolor att flytta ut undervisningen i naturorienterade ämnen till en plats nära skolan. I Malmös Naturvårdsplan (pdf, 20.8 MB) finns över 170 platser i staden beskrivna.  Flera av dessa kan användas utifrån ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på fältarbete i biologi.

Platser i Malmö:

Lektionsmaterial

Fakta

Läs mer om utomhuspedagogik i staden. 

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-01 14:47