Käglinge rekreationsområde

Huvudbild Käglinge

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Käglinge rekreationsområde är ett omtyckt område för friluftsliv.

Käglinge rekreationsområde är ett stort naturområde i södra Malmö. Här samsas skolklasser, vandrare och hundar.

Detta är ett rekreationsområde där Malmö stad tidigare tog sand och grus till bland annat bygget av inre ringvägen. Efter det att arbetet avslutats planterade Malmö stad träd och buskar och anlade dammar i området för att återställa naturen. De flesta träden som vi idag kan se i området är ungefär lika gamla.  

I Beskrivning och historik av området (pdf, 622 kB) kan man läsa mer om området och pedagogiska aktiviteter. I filmen Käglinge rekreationsområde får du en överblick av området och känsla för naturen där.

Beskrivning och historik av området på andra språk:

Lektionsmaterial

Fakta

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-30 14:29