Pedagogiska resurser

Eleverna i skolan ska bygga kunskaper. Skolans direkta omgivning och staden kan användas som aktiva lärmiljöer i detta.

Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Inne växelverkar med ute. Eleverna får uppleva med hela kroppen och konkretiserar många moment som skapar en förförståelse för det som senare kommer att beskrivas i till exempel i olika läromedel.

Genom att besöka historiska platser, upptäcka djur och växtliv i parkerna får eleverna en möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga situationer, förstahanderfarenheter.

Alla dessa lektionspaket finns att hitta på pedagogiska kartor.

Senast ändrad: 2019-07-01 14:04