Bokningsbara skolresurser

Huvudbild skolresurser

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Bokningsbara skolresurser är resurser inom Malmö stad, kommunala bolag eller organisationer som samarbetar med Malmö Stad och som erbjuder pedagogiskt stöd i form av personal. Dessa aktiviteter ska vara kostnadsfria för skolorna i Malmö och anknyta till stadens drift eller historia.

Senast ändrad: 2019-07-01 14:48