Enskilda lektionsövningar

Vill du använda dig av de lärplatser som finns runt din skola? Här kan du hitta inspiration till lektioner i de olika skolämena.

Under varje ämne kan du hämta idéer till att arbeta i växelverkan mellan ute och inne. Du som pedagog kan bedöma vilken plats som bäst passar för uppgiften och även anpassa övningarna med tanke på din elevgrupp.

Många av övningarna tränar samarbete, att lösa uppgifter, upptäcka olika strategier och olika sätt att tänka på. Att använda naturmaterial kräver också många gånger en förmåga att använda sin fantasi och utmanar uppfinningsrikedomen.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2018-11-12 09:25