Biologi

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 Enskilda lektionsövningar djur:

Enskilda lektionsövningar hållbar utveckling:

Enskilda lektionsövningar växter:

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2019-09-24 11:16