Historia

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Enskilda lektionsövningar:

Övningar som inte är tidsbundna

Forntiden

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2020-01-20 19:28