Kemi

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Enskilda lektionsövningar hållbar utveckling:

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2019-07-02 08:58