Musik

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Enskilda lektionsövningar:

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2019-04-02 07:59