Svenska/svenska som andraspråk

Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sitt svenska tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Enskilda lektionsövningar:

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Senast ändrad: 2019-05-16 07:58