Fornlämningar i Malmö (under utveckling)

Runt om i Malmö har det gjorts många arkeologiska utgrävningar och fynd från forntiden. Här kommer några exempel på platser som man kan arbeta med i skolan som kompletterande lärmiljöer i undervisningen. 

Senast ändrad: 2019-07-01 14:03