Gravhögar

På åkrar och i hagar i Skånes åkerlandskap ser vi ofta gröna
kullar, som små öar i fältet. De absolut flesta av dem är gravhögar från bronsåldern och de har därmed ofta funnits i nästan fyratusen år (bronsåldern 1800 – 500 f. Kr det vill säga 3 800 – 2 500 BP). Dessa gravhögar var en av de första fornlämningar som undersöktes tidigt i arkeologins gryning i början av 1800 talet. I dag är det sällsynt att man gräver ut dem eftersom de ju är skyddade enligt lag och vi hellre ska planera runt dem än ta bort dem.

Senast ändrad: 2019-01-29 16:02