Kung Karls backe — Bulltofta

År 1948 togs ett beslut att Bulltofta flygplats skulle utvidgas, nuvarande Bulltofta rekreationsområde. Där fanns då en gravhög från bronsåldern som kallades Kung Karls backe. I samband med ombyggnaden undersöktes fornlämningen ”Kung Karls
backe” innan den togs bort.

Hur stor var då den här backen? I den här lektionsövningen får eleverna fundera och räkna ut ungefär hur många kubikmeter jord som gravhögen rymde.

Lektionsmaterial:

  • Kung Karls backe - bakgrundsfakta för lärare
  • Kung Karls backe - pedagogisk planering och lärarhandledning
  • Kung Karls backe - Storbildsunderlag

Källor:

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-01-29 16:01