Fåglar i Pildammsparken åk 2-3

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Pildammsparken har ett rikt fågelliv. Där finns bland annat änder, gäss och måsfåglar.

Fåglar i Pildammsparken är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier blir eleven säkrare på att känna igen fågelarter som lever i och kring dammar.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2018-11-28 15:22