Fåglar i närområdet åk 1-2

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Genom att arbeta med fåglar i närområdet väcks nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen.

Fåglar i närområdet är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier kan eleven bli säkrare på att benämna fåglars kroppsdelar, upptäcka spår av fåglar, känna igen olika sorters fåglar, diskutera, jämföra och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2018-06-19 11:14