Håva i damm åk 7-9

Det finns en stor tillgång till dammar i Malmös närområde som är lämpliga för håvning. Några exempel är dammen i Beijerspark och Husiemosse.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med håvning i dammar. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fältstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-02-20 14:32