Inventering av gradient – från äng till kulle åk 7-9

Att arbeta med en gradient är ett bra sätt att synliggöra olika parametrar inom biologins värld. I flera av Malmös parken finns möjlighet att se en förändring längs en gradiet, till exempel i Hammarspark.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med inventering av mark i gradientform. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fälstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-01 16:02