Markinventering åk 7-9

Att inventera är ett sätt att genomföra fältstudier och få möjlighet att använda biologins begrepp. I Malmö finns det flera passande platser att utföra detta t.ex. vid Klagshamns udde.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med markinventering. Växtmaterialet som eleverna möter i fältstudien ligger till grund för förarbete och efterarbete. I förarbetet får eleverna jobba med att ta reda på fakta kring Carl von Linnés växtklassificeringssystem och själva få fundera på egna klassificeringssystem. I efterarbetet använder eleverna sina kunskaper till att dra enkla slutsatser. De gör också enkla tabeller, diagram och bilder. Filmen Markinventering i Klagshamn ger en överblick över lektionspaketets innehåll.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2018-04-24 18:21