Vattnet i staden åk 4

Vatten finns på skolan och hemma, men hur kommer det dit, hur mycket använder vi och vart tar det vattnet vägen som spolas ner i toaletten?

Vattnet i staden är ett lektionsmaterial som vänder sig till årskurs 4 och innefattar förutom arbete i skolan två studiebesök, ett på Kretseum och ett på avloppsreningsverket i Klagshamn.

För att lättare förstå berednings- och reningsprocesserna får eleverna laborera med att bereda och rena vatten. Syftet är att eleverna ska få syn på skolans och hemmets egen vattenförbrukning, vad som krävs för att få tillgång till rent vatten och vad som krävs för att rena avloppsvatten.

Eleverna får även fundera över vad de skulle kunna göra för förändringar för att minska sin vattenförbrukning.

Studiebesöken på Kretseum och Klagshmansverket bokas via VA SYDS:s hemsida http://www.kretseum.se/Skolbesök_

Senast ändrad: 2019-07-12 11:44